ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 990
بازديدکنندگان امروز: 59
کل بازديدکنندگان: 365520
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8750 ثانيه
معرفی دفتر پرستاری

معرفی واحد دفتر پرستاری

واحد دفتر پرستاری مجموعه ای از همکاران سوپروایزر با سرپرستی مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان می باشد که مسئولیت برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفی و بهبود فعالیت ها و مراقبت های پرستاری از مددجویان و هماهنگی درون و برون سازمانی را  عهده دار می باشد.

 

یکی از وظایف مدیر پرستاری مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی, کمیته های بیمارستانی و توزیع کارکنان و پیشگیری از عفونت در راستای ارتقاء سطح سلامت مددجویان و همکاران با رعایت منشور حقوق بیمار, مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی می باشد.

 

ارائه ی راهکار به مسئولین و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود برای دستیابی به اهداف سازمانی از دیگر وظایف دفتر پرستاری می باشد.

 

 

 

شرح وظایف سوپروایزر بالینی

1- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی‌های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین.


2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری.


3- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی‌های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان/بیماران.


4- برنامه‌ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه‌ریزی ترخیص مددجویان/بیماران.


5- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهای ذیربط.


6- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت اراوه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط.


7- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری(مربوط به کارکنان مددجویان/ بیماران، محیط و ...) و اقدام جهت حل آن‌ها.


8- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی‌ها و نیازها در واحدها و شیفت‌های مختلف.


9- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد.


10- شرکت در برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه  روش‌های مؤثرتر.


11- شرکت در کمیته‌های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و...).


12- نظارت بر انجام پروسیجرها و مداخله در کیفیت خدمات و هدایت پرسنل.


13- ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آن‌ها.


14- مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی‌ها، شرح وظایف و... .


15- ثبت حوادث، وقایع غیر مترقبه، آمار(بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و...) و گزارش به مافوق.


16- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی.


17- همکاران و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری.


18- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه‌ها و خط مشی‌های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.


19- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و... .


20- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.