ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 421
بازديدکنندگان امروز: 280
کل بازديدکنندگان: 368439
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.7974 ثانيه
رابطین آموزشی بخش ها

رابطین آموزشی بخش های بیمارستان


سرکار خانم حسینی

ICU 

سرکار خانم حاجی پور   نوزادان
سرکار خانم زارعی   لیبر
سرکار خانم جعفری
  اتاق عمل
سرکار خانم چهره قان  NICU  
سرکار خانم میرزایی   
  جراحی زنان
سرکار خانم صداقت   اورژانس
سرکار خانم محمدی

  داخلی جراحی

سرکار خانم هاشمی         درمانگاه

سرکار خانم صمدی           کارشناس مسئول شیر مادر

سرکار خانم محمدآقایی     رابط شیر مادر در بخش جراحی زنان

سرکار خانم زارعی            کارشناس مسئول برگزاری کلاس های آموزشی مادران باردار


وظایف رابطین آموزش

1- تشکیل جلسات با حضور پزشکان و پرستاران در هر بخش با هدف هماهنگ سازی آموزش

2- اخذ نظرات پزشکان و پرستاران در مورد الویت های آموزشی در بخش

3- پیگیری تهیه امکانات آموزشی جهت بیماریهای شایع

4- هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی به منظور توانمندسازی پرسنل پرستاری

5- هماهنگی جهت تهیه مطالب آموزشی جهت بیماریهای شایع

6- مسئول آموزش و پیگیری پس از ترخیص بیماران

7- اندازه گیری شاخص های ارزیابی

8- تعیین بیماری های شایع بخش

9- تعیین محتوای آموزشی برای هر بیماری و تایید توسط رییس بخش

10- گزارش به سرپرستار و سوپروایزر آموزش سلامت به بیمار