ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 550
بازديدکنندگان امروز: 461
کل بازديدکنندگان: 362629
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.8437 ثانيه
واحد آموزش سلامت به بیمار

 

 

 

سوپروایزر آموزش سلامت

سرکار خانم مریم راستی بروجنی

تلفن تماس: 025-31101152

 

مقدمه

با عنایت به اهمیت آموزش و توانمندسازی آحاد جامعه بخصوص بیماران و خانواده های آنان در امر خودمراقبتی و تاثیر آن در ارتقاء سطح سلامت عمومی، واحد آموزش سلامت به بیمار در مراکز درمانی تشکیل شده است. آموزش به بیمار و خانواده یکی از نقش های اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود.
آگاهی یافتن و دانستن روش های خودمراقبتی جزء اصلی ترین حقوق بیمار است که تحت برنامه ریزی و نظارت واحد آموزش سلامت به بیمار انجام می شود.
منظور از آموزش سلامت به بیمار و خانواده،کلیه فعالیت های آموزشی، مشاوره ای و ارتقاء سلامت به بیمار، خانواده و مراجعین به بیمارستان می باشد که در پنج حیطه ارائه می شود.
1-آموزش به بیمار و خانواده در هنگام پذیرش
2-آموزش به بیمار و خانواده در هنگام بستری
3-آموزش به بیمار و خانواده در هنگام ترخیص
4-آموزش به بیمار و خانواده در هنگام پس از ترخیص
5-آموزش به بیمار و خانواده و مراجعین به بیمارستان در فضاهای عمومی


هدف کلی
ارتقاء سطح سلامت بیماران، خانواده های آنان و مراجعین و توانمند سازی آنها برای خود مراقبتی


اهداف اختصاصی
افزایش رضایتمندی
کاهش اضطراب
کاهش دوره بستری
کاهش موارد مراجعات مکرر
کاهش هزینه های درمان
بهبود کیفیت زندگی بیمار
کاهش بروز عوارض
افزایش توانمندی در برنامه خودمراقبتی
افزایش کیفیت خدمات بالینی

شیوه ها و تدابیر آموزش به بیمار
آموزش به بیمار در این مرکز در سه حیطه اجرایی می شود :زمان پذیرش، حین بستری، زمان ترخیص
آموزش زمان پذیرش: در بدو ورود به بخش ضمن خوش آمد گویی توسط پرستار مسئول پذیرش، آشنایی با بخش و فضای فیزیکی،قوانین و مقررات بخش، نحوه احضار پرستار، منشور حقوق بیمار ، انجام فرائض دینی ، کار با تجهیزات مرتبط ، بهداشت فردی و تفکیک
زباله و بهداشت بخش و ...آموزش داده می شود.


آموزش حین بستری توسط پزشک و پرستار
1- حداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پزشک در دوران بستری ( علل بیماری ، نحوه درمان و پیش آگهی آن ، مراحل و طول مدت احتمالی درمان ، وجود درمانهای جایگزین احتمالی ، عوارض درمان یا عدم درمان ، داروهای مصرفی و عوارض احتمالی آنها ، تغذیه و رژیم
درمانی ، بازتوانی و...)


2- حداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پرستار در دوران بستری (افزایش آگاهی بیماران در مورد عوارض احتمالی ، سیر بیماری و روش برخورد با عوارض ، پوزیشن مناسب بیمار در بستر با ذکر دلایل ، محدودیتهای فعالیت فیزیکی با ذکر دلایل ، نحوه مراقبت از خود و
مدیریت درد، کنترل عفونت وبهداشت دست و ...


آموزشهای حین ترخیص توسط پزشک و پرستار در حیطه های زیر انجام میشود
میزان فعالیت های فیزیکی ، تغذیه و رژیم درمانی ، نحوه مصرف دارو ، برنامه بازتوانی و مراقبت های توان بخشی ، زمان و نحوه مراجعه مجدد به درمانگاه / بیمارستان ، علائم/نشانه های مهم و تهدید کننده حیات برای مراجعه به اورژانس و سایر موارد به تشخیص پزشک معالج


شیوه های آموزش
الف: چهره به چهره توسط پرستار به بیمار حین پذیرش ودر طول بستری و زمان ترخیص
ب: با استفاده از رسانه ها و فیلم و کتابچه های آموزشی ، پمفلت و جزوات آموزشی
ج: تشکیل کلاس های آموزشی جهت والدین نوزادان نارس ، آمادگی قبل از زایمان جهت مادران باردار و ...
د: آموزش و پیگیری پس از ترخیص به صورت تلفنی به بیماران پرخطر
ه: آموزش همگانی و گروهی جهت مراجعین سرپایی و همراهان

 

شرح وظایف واحدآموزش سلامت به بیمار
‏1- برنامه ريزي و اجراي  نياز سنجي آموزشي از مددجويان و اولويت بندي نياز هاي آموزشي مددجويان ‏براساس داده هاي جمع آوري شده
‏2-طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي آموزشي انجام شده از مددجو‏
‏3- انتخاب زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجو و برگزاري جلسات هماهنگي با آنان و تقسيم وظايف بين ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشكلات موجود در رابطه با آموزش مددجويان و بحث و تبادل نظر در اين ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4- آموزش زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشي مورد نياز مددجويان ، ‏نحوه اطلاع رساني و برقراري ارتباط موثر با بيماران
‏5- جلب حمايت و همكاري افراد ذي صلاح جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي واحد آموزش به مددجو
‏6- برنامه ريزي و مشاركت در زمينه طراحي پمفلت ها و جزوات آموزشي بر اساس استانداردها و تهيه بانك ‏هاي اطلاعاتي آموزشي
‏7- پيش بيني منابع مالي وتسهيلات آموزشي مورد نياز براساس اولويت ها و خط مشي تعيين شده
‏8-برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جهت مددجويان و همراهان آنها در صورت نياز
‏9- تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي به صورت ماهيانه‏
‏10- ترويج رويكرد آموزش به مددجو و فرهنگ سازي در اين زمينه‏
‏11- حضور فعال و پوياي نماينده واحد آموزش به مددجو در کارگروه های آموزش
‏12- ارزيابي و تعيين ميزان اثربخش بودن آموزش هاي ارائه شده به مددجويان ‏
‏13- جمع آوري و تحليل گزارش آمار مربوط به مددجويان آموزش ديده در طول مدت زمان از پيش تعيين ‏شده
‏14- جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد واحد آموزش به مددجو آن مركز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15- نظارت بر فعاليت هاي آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه هاي زيرمجموعه
‏16- طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی ‏