ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 514
بازديدکنندگان امروز: 378
کل بازديدکنندگان: 368537
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7968 ثانيه
شرح وظایف معاون درمانی

شرح وظایف معاون درمان


 

1-     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقامات مافوق.


 

2-     تجزیه و تحلیل دستورالعمل های واصله و تعیین راه حل اجرای آنها در بیمارستان در حوزه درمان.


 

3-     نظارت بر اجرای دستورالعمل های درمانی واصله از معاونت درمان دانشگاه و سایر مراجع مرتبط.


 

4-     بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان و نظارت و کنترل مستمر آن.


 

5-     مطالعه و بررسی نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی بیمارستان و اولویت بندی آنها.


 

6-     نظارت بر مسئولین فنی اورژانس و سایر مسئولین فنی واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی.


 

7-     نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در حوزه درمان.


 

8-     تشکیل گروه های نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی.


 

9-     نظارت بر نحوه تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و نظارت بر نحوه عملکرد و پیگیری های کمیته های بیمارستانی و شرکت در جلسات آن ها.


 

10- استانداردسازی نیروی انسانی و تجهیزاتی و عملکرد آن ها در کلیه واحدهای درمانی و پاراکلینیک.


 

11- پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تشخیصی درمانی واگذار شده به بخش غیر دولتی.


 

12- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی، معاونین و سایر مدیران بیمارستان جهت بهبود روند ارائه خدمات درمانی.


 

13- انجام ارزشیابی کیفی به صورت دوره ای و همچنین نظارت بر نحوه مراقبت های مدیریت شده.


 

14- بررسی رضایتمندی گروه های ارائه کننده خدمات تشخیصی درمانی و همچنین رضایتمندی بیماران و مراجعین.


 

15- همکاری با بازرسین و گروه ارزشیابی معاونت درمان.


 

16- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.


 

17- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه و انجام سایر امور محوله.