ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 595
بازديدکنندگان امروز: 319
کل بازديدکنندگان: 368478
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8906 ثانيه
شرح وظایف ماما مسئول

شرح وظایف ماما مسئول

۱. کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .
۲. جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی
۳. برنامه ریزی به منظور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط
۴. تعیین وظایف و تنظیم برنامه کارکنان تحت نظر از سرپرست مربوط
۵. کسب خط مش و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوط
۶. جمع آوری و تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت امکانات و نیروی انسانی در بخش مربوطه
۷. ارائه پیشنهادات جهت رفع کمبودهای موجود
۸. بررسی آمار و علل مرگ ومیر مادر و نوزاد در بخش زایمان و سایر بخشهای مرتبط
۹. برنامه ریزی جهت آموزش به کارکنان جدید در خصوص قوانین بخش
۱۰. برنامه ریزی جهت آموزش به کارکنان جدید در خصوص قوانین بخش
۱۱. برنامه ریزی جهت آموزش به زائو پس از زایمان
۱۲. برنامه ریزی جهت حفظ ، نگهداری ، تغیر و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
۱۳. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان مامایی و سایر واحدهای مرتبط
۱۴. شرکت در جلسات مدیران و کمیته های مرتبط
۱۵. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت در بخش و ارائه گزارشات لازم
۱۶. همکاری با کمیته های بیمارستانی از جمله کنترل عفونت
۱۷. نظارت برحسن اجرای امور محوله به کارکنان مامایی
۱۸. انجام سایر امورمحوله که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.