ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 503
بازديدکنندگان امروز: 10
کل بازديدکنندگان: 365471
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8281 ثانيه
شرح وظایف پرستار

شرح وظایف پرستار

۱. دادن گزارش بخش به پرستار مسئول قبل از اتمام ساعت کار و گرفتن گزارش کار بخش از پرستار مسئول قبل از شروع کار
۲. کسب برنامه کارماهیانه و دستور کار از سرپرست مربوطه
۳. انجام دستورات بهداشتی درمانی در مورد بیماران و انجام کلیه امورپرستاری
۴. تنظیم برنامه مراقبت از بیماران به ویژه پرستار بخش ویژه
۵. کمک به پزشک هنگام عیادت ، پانسمان و سندگذاری
۶. شرکت در کنفرانس مربوطه برنامه های آموزشی و کمک به تعلیم دانشجویان پرستاری
۷. تقویت روحیه بیمار به منظور بهبود سریع تر
۸. جلب اعتماد و اطمینان مددجو
۹. بررسی و شناخت و کسب دستورالعمل از وضعیت سلامت بیمار و ثبت در پرونده
۱۰. تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی موجود و تشخیص پرستاری مبتنی بردانش مهارت و پژوهش
۱۱. برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده
۱۲. همکاری در انجام آزمایشات
۱۳. انجام مراقبت بر اساس استانداردهای حرفه پرستاری
۱۴. ارزیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو
۱۵. بکارگیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحرانی و حوادث غیرمترقبه
۱۶. کنترل عفونت
۱۷. همکاری و مشارکت در برنامه های آموزشی – پژوهشی
۱۸. همکاری با گروه های بهداشتی جهت رفع مشکل و آموزش و نظارت بر کار پرسنل خدماتی
۱۹. انجام سایر امورمحوله که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.