ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 373
بازديدکنندگان امروز: 84
کل بازديدکنندگان: 365545
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7344 ثانيه
واحد دبیرخانه

۱. نظارت بر ارسال و مراسلات نامه ها
۲. نظارت بر تايپ ، ثبت و صدور نامه ها
۳. نظارت بر انجام وظايف نامه رسان هاي اداري
۴. نظارت و رسيدگي به امر تحويل و ثبت و توزيع کليه نامه هاي وارده و صادره
۵. نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نياز مسئولين واحدها
۶. پاسخگوئي و راهنمايي ارباب رجوع برابر شماره نامه سازمان ها و ادارات
۷. پيگيري و پاسخگويي به نامه هاي ارجاع شده به کارتابل و تشخيص نوع رسيدگي و ارجاع به مسئول مربوطه
۸. حفظ و نگهداري نامه هاي محرمانه و ارجاع طبق دستور مافوق
۸. تحويل پاکات مناقصه به شرکت هاي متقاضي