ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 255
بازديدکنندگان امروز: 282
کل بازديدکنندگان: 365052
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7656 ثانيه
شرح وظایف واحد تغذیه

فعالیت ها و خدمات بخش تغذیه در بیمارستان شامل دو قسمت

  شرح وظایف رشته شغلی کارشناس تغذیه ورژیم غذایی ، در پست سازمـــانی "کارشناس تغذیه"    ( مدیریت بخش غذا ) شامل موارد زیر می باشد :‌

 

1.         نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل آشپزخانه شامل :‌

 

*          آموزش و نظارت در خصوص مراحل آماده سازی ، ذخیره سازی ، پخت و نحوه چیدمان و بسته بندی غذاهای معمولی ورژیمی

*          تعیین وظایف محوله به تناسب میزان فراگیری وقابلیت انجام کار جهت هر یک از پرسنل شاغل در آشپزخانه

*          پایش آموزش و اصلاح فرایند اشتباه

*          تشکیل پرونده پرسنلی بر اساس شرح وظایف محوله به هر فرد و دوره های آموزشی گذرانده شده

*          گزارش نحوه عملکرد در صورت بروز مشکل به مسئول مافوق

2.         راند روزانه تجهیزات و ملزومات تهیه ، آماده سازی و پخت غذا و در صورت لزوم سفارش تعمیر یا خرید

3.         چارت روزانه دمای یخچالها ( 2 بار در روز )

4.         تنظیم جیره مواد غذایی درخواستی از انبار جهت پخت غذای روز بعد و ارسال آن به انبار

5.         تنظیم آمار روزانه پرس غذای پخت شده جهت تنظیم جیره

6.         نظارت بر نحوه تهیه گاوا‍ژ مطابق دستورالعمل ارسالی مشاورین تغذیه مرکز

7.         کنترل لیست درخواست رژیم غذایی بیماران از بخش و سفارش تهیه غذاهای رژیمی در سه شیفت با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده مشاورین تغذیه مرکز

8.         نظارت بر نحوه توزیع غذا در بخش

9.         کنترل ونظارت بر نحوه سفارش خرید مواد غذایی به صورت روزانه

10.       نظارت بر مواد غذایی خریداری شده قبل از ورود به انبار ؛ از لحاظ دارا بودن مولفه های بهداشتی تغذیه ای موردانتظار و کنترل با نوع سفارش خرید داده شده

11.       تکمیل چک لیست داخلی کار واحد خدمات غذایی مرکز به صورت روزانه

12.       تهیه وتنظیم وبازنگری در منوهای غذایی معمولی و رژیمی( با توجه به دستورالعمل مشاورین تغذیه مرکز)

13.       تهیه وتنظیم برگه های نظر سنجی در خصوص ارزیابی کیفیت غذای پرسنل و بیماران در مرکز

14.       مشارکت در انجام نظرسنجی از کیفیت غذای معمولی و رژیمی ؛ شامل توزیع ، جمع آوری و تحلیل برگه ها به صورت ارائه گزارش آماری

15.       گزارش آماری از مقدار مصرف اقلام غذایی مصرف شده ماهانه ( انواع گوشت ، لبنیات ، روغن ، سبزیجات یا میوه ) و تطبیق آن با پرس غذای مصرفی در مرکز در یک ماه و تحلیل آماری آنها در مقایســــه باهم

16.       شرکت در انواع کارگاههای آموزشی نحوه مدیریت بخش غذا و....

 

 

شرح وظایف رشته شغلی کارشناس تغذیـه ورژیم غذایی ، در پست سازمــــــانی "کارشناس تغذیه و رژیم درمانی "( مشاور تغذیه و رژیم درمـــان ) شامل موارد ذیل می باشد :‌

1.       ویزیت بیماران مشخص شده نیازمند مشاوره تغذیه با غربالگری تغذیه ای انجام شده در بدو پذیرش بیمار با درخواست پزشک معالج یا تشخیص مشاور تغذیه باهماهنگی ومشورت با پزشک معالج بیمار

 

2.        شرکت در راندهای پزشکی روزانه مرکز با هماهنگی قبلی با سرپرستار بخش در بخشهـــــای مورد نیاز مشاوره تغذیه

 

3.       ویزیت بیماران در بخشهای بستری با درخواست پزشک معالج ، یا درخواست خود بیمار یا همراهان وی ( با هماهنگی و مشورت قبلی با پزشک معالج بیمار ) ، پایش ویزیتهای تغذیه قبلی بیماران مورد مشاوره

 

4.       ویزیت سرپایی مراجعین در درمانگاه تغذیه مرکز (خصوصا بیمارانی که قبلا سابقه بستری در مرکز را داشته اند)

 

5.       ویزیت بیماران در بخشهای پاراکلینیکی ( چون آنکولوژی ، همودیالیز و....)که پذیرش بیمار به صورت سرپایی انجام می شود.

6.       پیشنهاد خرید و تجویز انواع مکملهای غذایی مورد نیاز بیماران بستری شامل انواع پودرهای آماده تجاری در تغذیه انترال و پرنترال و به صورت میان وعده خوراکی

7.         پیشنهاد خرید وتجویز انواع ویتامینها واملاح در بیماران نیازمند دریافت آنها

8.         تنظیم فرمولاسیون گاواژهای دست ساز در مرکز به تفکیک شرایط متفاوت بالینی و ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی

9.        تنظیم پروتوکل درمانی تغذیه ای جهت کلیه بیماران بستری مورد مشاوره تغذیه و ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی مرکز.

10.   کنترل و پایش مقدار غذای خورده شده بیماران بستری در بخش ؛ خصوصا بیماران واجد مشاوره تغذیه و تغییر نوع غذا یا دستورالعمل تنظیم شده قبلی با توجه به شکایت بیمار از غذای تهیه شده با ابلاغ به کارشناس مسئول خدمات غذایی مرکز

11.   تنظیم گزارش آماری تعداد مشاوره تغذیه انجام شده سرپایی ، بستری و بخشهای پاراکلینیکی ( همودیالیز ، آنکولوژی و... )

     12. شرکت در انواع کارگاههاو سمینارهای آموزشی مدون وغیرمدون تغذیه